miércoles, 6 de marzo de 2013

Espanya 2- Consulta 0

Que a l'exèrcit li provoqui urticària qualsevol referència a l'esperit democràtic a l'hora de solucionar problemes de convivència no és nou ni m'extranya. No en parlem si qüestionam la unitat territorial de l'Estat.
Allò que resulta sumament preocupant és que sigui la Fiscalia General la que reprengui un dels seus subordinats quan aquest, crec jo, només intentava demostrar la legitimitat i legalitat d'una consulta democràtica (en teoria, expressió màxima de la democràcia).

El que passa en aquest món és que la democràcia és molt polida, però si ens beneficia. Si no, convé tenir-la ben fermada, no fos cosa que ens desbaratas els plans.