miércoles, 22 de febrero de 2012

Lliçons d'història (i de la Història)

"Espanya, en efecte, ha viscut un segle sota l'aparença d'un règim constitucional democràtic, sense que el poble hagi tingut, ni directament ni indirectament, cap participació en el govern".

                                      "Per la concòrdia". Francesc Cambó. Octubre de 1927.

No hay comentarios:

Publicar un comentario